Vítejte na stránkách The English Study Centre27. 05. 2016 CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO DOSPĚLÉ!!!

uceni4

DYNAMICKÉ HODINY

NAUČTE SE MLUVIT - AUTOMATICKY!

0169372868

SPOKOJENÍ STUDENTI

INTENZIVNÍ VÝUKA!

dm

LICENCOVANÁ VÝUKA

JEDINÍ V MLADÉ BOLESLAVI!


Jaké výhody přináší výuka angličtiny metodou DIRECT?


Jedinečná metoda

Licencovaná a jedinečná metoda výuky na Mladoboleslavsku.

Řízená konverzace

Aktivní konverzace, plynulý dialog, simulace přirozeného anglicky hovořícího prostředí.

Dynamická výuka

5x – 6x častější zapojení se do výuky oproti klasické výuce.

Okamžité reakce

Odbourání nejistoty, strachu z mluvení a tendence sestavování si vět v hlavě.

První ukázková hodina pro Vás ZDARMA

Přijďte si nezávazně vyzkoušet první lekci.


Učební materiály

avm1

Pro výuku každého jazyka se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Tyto učebnice vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design. Každý náš student automaticky získává CD s nahrávkami hodin a přístup do Online zóny, kde si může procvičit své znalosti interaktivní formou.


Podívejte se na video

Charakteristika výuky

Lektor při hodině mluví ke studentům rychle, neboť se snaží zachovávat přirozené tempo konverzace. Přestože studenti mohou zpočátku tento způsob vedení výuky považovat za překvapující, brzy si na něj zvyknou. Cílem je naučit studenta porozumět rozhovorům v cizím jazyce v přirozené rychlosti.

Pro procvičení každé sekce slovní zásoby jsou lektorem pokládány otázky. Každá otázka je položena 2x, přičemž lektor zachovává přirozené tempo řeči. Student se snaží otázce porozumět a připravuje si odpověď na danou otázku. Pobízení k pohotové odpovědi činí hodinu dynamickou, cizí jazyk se automatizuje a dostává “do krve”.

V nižších úrovních jsou vyžadovány přesné odpovědi. Cílem je, aby si student procvičil přesně ta slova a gramatické jevy, jež musí bezchybně ovládat. Ve vyšších úrovních jsou prvky vlastní kreativity povoleny, a tak student vytváří více originálních a volných odpovědí.

Za účelem vytvoření správných lingvistických návyků se student rovněž učí reagovat okamžitě, bez přestávek na překládání vět z rodného jazyka do cizího. Nejlepší způsob, jakým se naučit jazyk, je jednoduše jím mluvit.

Časté opakování je nezbytné proto, aby si student získané vědomosti uchovával dlouhodobě. Učivo se proto opakuje do doby, než je student schopen reagovat automaticky.